Неконституційність законів: корозія права і живильне джерело корупції

Усім, хто має юридичну освіту та хоча б загальні знання у сфері права, відомий постулат – закони мають відповідати положенням Конституції. Конституційність законів є правилом у будь-якій державі. Вказане правило існує упродовж віків та засвідчує певний рівень правової культури у суспільстві. Якщо йдеться про верховенство права, то виходити необхідно насамперед з положень Конституції, які транслюються у різні сфери суспільного життя через відповідні закони.

Дійсно, неможливо уявити, що прийняті закони можуть порушувати норми Конституції стосовно, наприклад, права на життя, на свободу, на відпочинок, на оплату праці, на соціальний захист. Важко уявити, що прийняті закони можуть звузити визначені Конституцією держави та прийнятими на її основі законами права і свободи громадянина.

Конституційність законів є предметом контролю Конституційного Суду України, рішення якого стосовно цього є обов’язковими для усіх, у тому числі для законодавчого органу влади, для уряду, для Президента, для усіх громадян.

Часто звучить у суспільстві запитання: чому порушуються норми Конституції, чому не виконуються норми прийнятих законів?

Можна надати різні відповіді на поставлені запитання, виходячи з тієї чи іншої ситуації, яка, власне, призвела до відповідного запитання. Але як віднайти відповідь на запитання: чому парламент в особі депутатів Верховної Ради України, Президент держави, який є гарантом Конституції, уряд порушують норми Конституції, чому вони ігнорують рішення Конституційного Суду України стосовно конституційності прийнятих законів чи підзаконних нормативно-правових актів.

Свіжі приклади: Конституційний Суд за поданням Верховного Суду України визнав неконституційним обмеження у 2016 році максимального розміру пенсії військовослужбовцям, обґрунтувавши таке рішення положеннями Конституції України та правовим статусом військовослужбовців, які потребують особливого захисту, а їхні права – особливих гарантій.

Проте незадовго до проголошення цього рішення прийнято закон, який підписаний Президентом, щодо обмеження максимального розміру пенсій військовослужбовцям у 2017 році. Така ж, можна ствердно говорити, «юридична комбінація» була розіграна щодо заборони на виплату пенсій  працюючим в органах прокуратури, у суді, тим пенсіонерам, хто перебуває на державній службі. Цей юридичний «кульбіт» також Конституційний Суд визнав неконституційним.

Проте на прийнятому рішенні стосовно військовослужбовців ні уряд, ні Верховна Рада, ні Президент не зупинилися. Попри визнання Конституційним Судом неконституційності обмеження щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, Верховна Рада України обмежила таке утримання на весь період 2017 року. Що за цими рішеннями – бажання наповнити коштами дефіцитний бюджет Пенсійного Фонду, збільшити пенсії, продемонструвати уявну боротьбу за рівність чи більш буденно – популізм, розрахований на вічну українську ментальність – нехай буде менше у сусіда, тому що мені важко за тим спостерігати? Відповідь знаходимо однозначно у популізмі, який штурхає чоботом норми права та рішення Конституційного Суду.

А тепер пригадаємо е-декларування. Звернемося до протидії корупції у суддівському середовищі. Змоделюємо ситуацію, яка, на жаль, відповідає сучасним реаліям: суддя не отримує за прийняття законних рішень будь-якої винагороди, окрім визначеного грошового забезпечення, та поруч з ним колега, який не обмежується грошовим забезпеченням і наповнює готівкою, отриманою за прийняті рішення, власний бюджет, нахабно декларуючи потім зароблені у такий спосіб кошти у тому числі – для безбідного життя у відставці. Як бути першому, доброчесному судді? Продовжувати жити на визначене державою грошове забезпечення, яке є достатньо високим, але не настільки, як того вимагає статус судді, знаючи, що державна влада обмежить довічне грошове утримання, чи поступити так, як колега поруч, забезпечуючи собі безбідну старість? Відповідь на це запитання у площині суддівської етики, проте практика засвідчує про перемогу корумпованого судді у виборі поведінки та способу дій при здійсненні правосуддя.

Ось такими є наслідки популізму, який замішаний на грубому попранні норм Конституції, рішень Конституційного Суду України. Іншими словами, відбувається руйнівний процес корозії права у діях та рішеннях уряду, депутатів парламенту, Президента держави. Сподіватися, що у такий антиконституційний спосіб вдасться вирішити проблему низьких пенсій, побороти корупцію, немає підстав. Бути переконаним, що такі неконституційні закони провокують до порушення інших норм права, створюють сприятливе середовище для корумпованості, неважко, для цього є усі підстави.

Українське право