Доступ до публічної інформації? У Стебнику про таке й не чули

ct5Корупція у самоврядуванні - яка вона? Які її основні складові-аспекти, її кити і підвалини, на котрих тримається? Експерти виділяють чотири найголовніші: це приховування інформації, порушення у адмініструванні комунальними ресурсами, надання незаконних переваг та порушення у закупівлях.
Варто зазначити, що перша складова є найбільш корумпогенною, бо за нею можуть ховатися три наступні.

Сьогодні створено чимало інструментів, завдяки яким органи місцевого самоврядування можуть стати більш відкритими, забезпечивши доступ громадськості до інформації та змогу моніторити дії влади. Втім, є "динозаври", які про це, видається, й не чули. До прикладу - Стебницька міська рада, що на Львівщині.

Отож, відкриваємо офіційний сайт Стебницької міської ради. І що бачимо? Дуже-дуже небагато: проекти рішень і протоколи поіменних голосувань на сесії (без самих рішень), щось там іноді із виконкому, якісь два-три оголошення давні. Все!ct

Останнє оновлення сайту, зверніть увагу – датоване восьмим серпня. Це в той час, як сьогодні уже шосте вересня. І це в той час, як після восьмого серпня ще щонайменше один раз засідала сесія міської ради, про що є відповідна публікація на одному із місцевих сайтів.

ct4

Але на сайті Стебницької міськради ні повідомлення про цю сесію, ні проектів рішень, ні результатів голосувань, ні затверджених рішень… - нема нічого!

Прозорість? Електронне врядування? Петиції? Ні, не чули!

На сайті Дрогобицької міської ради в розділі "Розумне місто" станом на 2 вересня ми змогли знайти імпортовані з порталу е-data платежі Стебницького виконкому, кілька платежів міської лікарні. А от щодо підприємств Стебниккомуненерго і Стебниккомунсервіс - записів нуль. Це, ще раз наголошую, на дрогобицькому сайті, а не стебницькому. В Стебнику таким навіть не пахне.
ct3

Про такі речі, як оголошення про сесію чи виконком, засідання комісій, їх протоколи, а ще про кричуще - прикованого підприємця, нещодавній землетрус (у місті, що стоїтьна карстових пустотах!) і можливі загрози, про правила безпеки і тому подібне - взагалі не йдеться.

Тотальне порушення закону України «Про доступ до публічної інформації» поза сумнівом має стати предметом розгляду компетентних органів. Можемо припустити, що нехтування законом відбувається свідомо і може містити в собі корупційну складову.

Владі Стебника варто нагадати деякі витяги із вказаного закону.
Отож, Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками
1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:
1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;
6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:
їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
розклад роботи та графік прийому громадян;
ії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.
2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації
1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Цікаво також, як гадають самі стебничани: чи приховуванням інформації про те, як влада розпоряджається вашими податками і як рятує (чи не рятує) їх місто від ймовірної техногенної катастрофи, їм не завдано моральної та матеріальної шкоди? Люди відповідають коротко: вже,  нажаль, звикли.

Які речі можуть ховатися за приховуванням інформації, ми можемо лише припускати. Водночас, згідно з закондавством, якщо у певні терміни не оприлюднено проектів рішень сесії та самих рішень,  у судовому порядку такі рішення можна оскаржити. Зважаючи на тотальне системне порушення термінів і навіть неоприлюднення інформації, кількість ймовірних судових справ навіть обрахунку не піддається.

Марія Кульчицька, МЕДІА-Дрогобиччина