Вінницька область: тернистий шлях до отримання інформації

ВІнницькі обласні депутати. Фото Сергія Немирівського

ВІнницькі обласні депутати. Фото Сергія Немирівського

1 квітня настав кінцевий термін, коли відповідно до «антикорупційного» законодавства, уповноважені особи змушені подавати декларації про доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру. Тобто, якщо вас цікавить питання статків новообраних депутатів чи інших уповноважених осіб за 2015 рік,  ви сміливо можете звертатися за отриманням вищенаведеної інформації . А я в свою чергу розповім, як відбувався процес отримання декларацій  за 2014 рік  депутатів Вінницької обласної ради та депутатів Могилів -Подільської міської ради.

            Могилів – Подільська міська рада Вінницької області        

Вибори 2015 року пройшли, і виникало питання, у кого ж все таки можна отримати декларації депутатів? Адже «фінансове звітування» особистих статків за 2015 рік необхідно подавати до 1 квітня 2016 року, а декларації за 2014 рік повинні  ще бути в наявності після виборів 2015. Для початку я вирішила подзвонити в міську раду та її виконавчі органи стосовно даного питання. Але телефонні розмови не дали результатів. На офіційному сайті міської ради теж не було необхідної мені інформації.  Я звернулася з запитом про доступ до публічної інформації до Могилів – Подільської міської ради. На що її виконавчий комітет відповів: «Доводимо до Вашого відома, що депутатами  7 скликання Могилі-Подільської декларації про майно, доходи та витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік до Могилів-Подільської міської ради не подавались».

Також у відповіді на запит виконком міської ради процитував положення ст.8 Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад».

Отримавши відповідь від  виконкому міської ради, я надіслала запит на доступ до публічної інформації до архівного відділу міської ради. На задане прохання архівний відділ відповів, що документи Могилів – Подільської міської виборчої комісії на державне зберігання до архівного відділу не передавалися.

Пізніше до міської ради було направлено повторний запит на доступ до публічної інформації. На дане прохання відповів секретар міської ради Гоцуляк Микола Володимирович, колишній голова Могилів-Подільської райдержадміністрації. Микола Володимирович відмовив у наданні декларацій,  змістовно мотивувавши дане рішення:

«Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

За змістом вимог п.1 ч.1 ст. 13, п.6 ч.1 ст.14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядниками публічної інформації визнаються суб'єкти владних повноважень, в тому числі органи місцевого самоврядування, які  зобов'язані надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

            З приписів ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» вбачається, що суб'єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

            Так як, відповідно до Закону України «Про місцеві вибори», депутатський корпус Могилів-Подільської міської ради 7 скликання був сформований у жовтні 2015 року на місцевих виборах та кандидатами в депутати подавалися декларації про майно, доходи та витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, ДО Могилів-Подільської міської виборчої комісії, тому рекомендуємо за запитуваною інформацією звернутися до Могилів-Подільської міської виборчої комісії за адресою: вул. Київська, 39, м. Могилів-Подільський, Вінницька область, головою якої є Базалюк Юрій Миколайович.

            При цьому принагідно звертаємо Вашу увагу, що органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. як це визначено у ч.2 ст.19 Конституції України.

            Також згідно висновків Конституційного Суду України, викладених у рішенні N 2-рп/2012 від 20.01.2012 року, інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов'язані з особою та членами її сім'ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною.

            Відповідно до ч.1, 6, 7 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація,

службова інформація. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону.

За змістом ст. 2, 5, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом, поширення яких без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

            Таким чином, виходячи із системного аналізу вищенаведених правових норм та з врахуванням правової позиції Коституційного Суду України, вважаємо, що декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру містять інформацію про персональні дані як декларанта, так і членів сім'ї декларанта, що є інформацією з обмеженим доступом, поширення якої дозволяється лише із згоди цих осіб.

            Крім того, на момент Вашого звернення відповідно до ст. 5 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» (далі – Закон) повноваження депутатів місцевої ради стосовно гр. Горбатюка Руслана Володимировича, Кригана Віталія Івановича, Султанова Натіка Аліфовича припинено.

            Тому, на підставі вищевикладеного в наданні копії декларацій про майно, доходи та витрати і зобов’язання фінансового характеру депутатів Могилів-Подільської міської ради 7 скликання  за 2014 рік Вам відмовлено. 

Роз`яснюю, що відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дія чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду».

Надалі я вирішила звернутися до Могилів – Подільської міської виборчої комісії, адже коли новообрані депутати лише балотувалися на місцевих виборів восени 2015, вони подавали до виборчої комісії серед необхідних документів і декларацію (відповідно до Закону України «Про місцеві вибори»).

До комісії було надано запит на доступ до публічної інформації. Паралельно, на електронну адресу Могилів – Подільської міської ради я направила запити на доступ до публічної інформації індивідуально до кожного з депутатів ради. Двоє з депутатів вийшли на контакт та повідомили, що не мають копій декларації за 2014, адже надали їх до виборчої комісії при проведенні виборів 2015 року. Під час проведення усіх вищезазначених дій, після надання запиту, зі мною на зв'язок вийшов голова Могилів – Подільської міської виборчої комісії Базалюк Юрій Миколайович. Він і надав фотокопії декларацій депутатів міської ради (з «затертою» інформацією, що входить до переліку «персональних даних»).

Необхідно відзначити той факт, що 4 лютого 2016 року декларації депутатів Могилів – Подільської міської ради за 2014 рік були офіційно опубліковані на сайті міської ради і наразі перебувають у вільному доступі.

Вінницька обласна рада

За тим самим механізмом, відповідно до якого були отримані декларації депутатів Могилів – Подільської міської ради, я спробувала отримати і декларації депутатів Вінницької обласної ради.

Було надано запит до Обласної ради. У своїй відповіді рада надала лише декларації голови ради та його заступника.

Також були спроби зв’язатися з головою Вінницької обласної виборчої комісії. В телефонній розмові голова повідомив, що Вінницька обласна виборча комісія віддала усі документи, що стосувалися місцевих виборів 2015 року, до Державного архіву Вінницької області.

Додатково було відправлено звернення до Державного архіву Вінницької області. Директор архіву офіційно надав відповідь на запит та повідомив, що документи виборів до Вінницької обласної ради 2015 року на зберігання до Державного архіву Вінницької області не надходили.

Після відповіді архіву було повторно надано запит до Вінницької обласної виборчої комісії. Складнощі викликало те, що за адресою, де офіційно розташована комісія, нікого не було на місці. Я неодноразово намагалася поспілкуватися з кимось з членів комісії, проте на місці постійно нікого не було.  Запит було залишено на вахті будинку, де повинна бути комісія. Паралельно запит до комісії був направлений поштою. Але даний лист повернувся до відправника.

Декларації депутатів Вінницької обласної ради  за 2014 так і не вдалося отримати. Але підійшов вже наступний «звітний період», і механізм їх отримання є трішки інакшим, і я сподіваюся, що все таки вдасться з ними ознайомитися.

Людмила Неверицька, для "Ні корупції!"