Територіальні громади України: 7 кроків до зміни системи влади

Конституция 2Конституція в дії! Процес створення територіальних громад пішов!

Як повідомляє Воля народу, 18 грудня у столиці, в “Українському домі” відбулися перші збори ініціативної групи громадян по створенню в Україні конституційним шляхом територіальних громад – власників національного багатства України. Ініціативна група запропонувала алгоритм створення територіальних громад в Україні із семи кроків:  

1-й КРОК
Ознайомитись з юридичним обґрунтуванням створення територіальної громади – власника НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА республіки Україна;

2-й КРОК
У разі сприйняття проблеми і шляху її вирішення, написати заяву на входження до складу ініціативної групи по створенню територіальної громади-власника району, де проживаєте, та по створенню великої територіальної громади держави унітарної республіки України.
3-й КРОК
Вивчити три  основних правові документи:
Конституцію України (статті 1-13, 140-143);
Європейську хартію місцевого самоврядування (особливо - ст. 6);
Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні.
4-й КРОК
Отримавши довіру 2-х громадян – свідків, зібрати в Інформаційний лист підписи не менше 10 громадян, які лише вам делегують  повноваження. У разі обрання собі іншого представника, вони мають відкликати свою довіру, викресливши свій підпис власноруч.
5-й КРОК
Взяти участь у організації та проведенні зборів за місцем проживання по створенню територіальної громади–власника, оформивши протокол та лист реєстрації учасників зборів.
6-й КРОК
Зборами затвердити СТАТУТ територіальної громади про створення територіальної громади-власника.
7-й КРОК
За протокольним рішенням загальних зборів громадських представників отримати печатку юридичної особи публічного права – територіальної громади відповідного села, району, міста і в подальшому Голові територіальної громади разом з радою району своїми розпорядчими Актами необхідно створити:

Комітети виборців з дільничними комісіями по ОСН, функція яких - формування  представницьких прав виборців;
Комітети народних представників, функція яких – видача доручень на представницькі права виборців;
Комітети народних засідателів і присяжних, функція яких – формувати представництво мешканців територіальної громади в судах;
Рахунковий комітет, який складається з бюджетної комісії та комітету народного контролю, функція якого – формувати бюджет, контролювати його ефективне використання та вести реєстрацію всіх видів юридичних осіб;
Виконкоми внутрішніх справ, функція яких – формувати та контролювати правоохоронні органи на території територіальних громад.
Надзвичайні комітети, функція яких – контролювати виконання Конституції України на території територіальної громади всіма органами влади, розслідувати порушення та оголошувати вироки, які направляти для прийняття рішення до виконання до комітету виборців територіальних громад та Президента України;
Друковані органи територіальних громад, які створюють органи влади народу відповідно до положень т. ст. 80, 81, 87, 90 Цивільного кодексу України для оприлюднення всіх рішень та реєстрів представницьких органів ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.

Країна почне своє існування під ретельним контролем власника і господаря – територіальної громади. Ми зможемо найняти собі з метою примноження національного багатства професійних менеджерів. Бізнес буде працювати на себе, сплачуючи податки в місцевий бюджет, з якого ми колективно визначатимемо відсоток поповнення держаної казни.

Колективом створимо країну за зразком якісного господарювання найближчих західних сусідів: чехів та поляків. Революція до перемоги!

Тож негайно беремося за справи розповсюдження інформації, яка приведе до позитивного результату нашої Революції  Гідності,  що дасть можливість  вивести  країну з РУЇНИ.

Воля народу