Як українські вузи незаконно дискримінують іноземців

ДискримінаціяНаразі повним ходом іде вступна кампанія до вищих навчальних закладів України.

Сотні тисяч абітурієнтів штурмують вузи, подаючи відповідні пакети документів.

І не тільки громадяни України бажають гризти граніт науки в українських вузах, а й іноземці.

Так, згідно з останніми даними , щорічний приріст іноземних студентів становить 10%, а в цілому в українських ВУЗах навчається близько 48 тисяч студентів з майже 130 країн світу.

Та для того, аби втрапити у частину вузів, іноземцям треба довести, що в них немає ВІЛ-інфекції.

Так, у ХХІ столітті наші ВНЗ таке вимагають.

І для такої категорії вступників одним з обов'язкових для вступу документів є, цитую, "документ  про  відсутність  ВІЛ-інфекції". 

Вступна кампанія до вищих навчальних закладів по всій Україні відбувається на основі так званих Правил прийому. Їх у відповідності до вимог чинного законодавства розробляють Приймальні комісії, затверджує керівництво.

Та, незважаючи на те, що Україна декларує повагу до прав людини, така відверто дискримінаційна норма про необхідність подання вступниками-іноземцями довідки про відсутність ВІЛ перекочувала в Правила прийому багатьох ВНЗ України.

Зокрема, такі дискримінаційні вимоги я знайшла в Правилах прийому наступних ВНЗ: - Буковинський державний медичний університет  - Тернопільський державний медичний університет - Національний медичний університет імені Богомольця - Харківський національний медичний університет (там довідку ще й в посольстві треба завірити) - Одеський національний медичний університет  - Донецький медичний університет - Львівський національний університет імені Франка та інші 1

Цікаво, що в Правилах прийому деякі приймальні комісії ВНЗ посилаються на Постанову кабміну від 1998 року "Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів", який ще минулого року втратив чинність!

Так у цій постанові, затвердженій за рік після ратифікації українським парламентом Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, уряд де-юре ввів дискримінаційну норму, де в пункті 4 прописав, що іноземці подають до вищих навчальних закладів такі документи:... документ про відсутність ВІЛ-інфекції.

Однак ще 1 листопада 2013 року виходить нова Постанова кабміну, яка скасовує попередню і відтепер визначає питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, в положенні тепер йдеться, що окрім решти документів, іноземеці повинні надати: "медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну".

Та, на жаль, не всі ВНЗ слідкують за змінами до правил прийому. А тому в правила прийому на 2014 року перекочувала ця варварська з огляду на ситуацію з ВІЛ-інфекцією, тинанічну боротьбу правозахисників, спільнот людей, які живуть  з ВІЛ проти дискримінації, норма.

Дискримінація – будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших груп.

Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (ратифікована Україною і 1997 році)

Заборона дискримінації

Користування  правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

Раніше у керівництва ВНЗ був залізобетонний (хоча незаконний за природою прав людини) аргумент: таке положення, що затверджене кабміном.

Нині положення нема. Вимога ж про довідку щодо відсутності ВІЛ-інфекції залишилась. Які тепер можуть бути аргументи? Адже це пряме порушення основоположних прав людини на бездискримінаційне ставлення до себе.

Хочеться вірити, що Міністерство освіти і науки вплине на навчальні заклади задля приведення до відповідності чинному законодавству Правил прийому. Адже ці права на відсутність дискримінації - універсальні. ВІЛ-позитивні люди мають рівні з усіма права. В тому числі на освіту.