Економна Львівщина

Зображення з сайту shiza.com.ua

Зображення з сайту shiza.com.ua

«Ні корупції!» проаналізував, як керівництво Львівської області заощаджує бюджетні кошти, виконуючи березневу постанову Кабінету міністів «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

Скільки грошей вдалося зекономити і на чому?

1 березня цього року Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

Цим документом визначено заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних грошей, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету.

Постанова зобов’язала всі регіони України затягти паски і розробити власні програми, як вони це робитимуть.

Так через місяць, 31 березня 2014 року, голова Львівської обласної державної адміністрації Ірина Сех підписала розпорядження № 86/0/5-14 «Про економію бюджетних коштів».

Першим пунктом голова ОДА зобов’язувала голів РДА «під час вирішення питань, пов’язаних з призначенням на посади заступників голів, виходити з того, що кількість таких посад не може перевищувати дві одиниці, включаючи першого заступника голови».  Водночас, як був виконаний і чи виконувався цей пунк розпорядження взагалі – невідомо, оскільки на запит «Ні корупції!» про кількість скорочених заступників голів РДА у ЛОДА не відповіли, зазначивши лише, що заступників повинно бути лише двоє.

Також голова ОДА наказала головам РДА економити та раціонально використовувати бюджетні кошти. А для цього вона зажадала:

1. Припинення придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та проведення ремонту (крім приміщень, що перебувають в аварійному стані).
2. Припинення здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку.
3. Недопущення використання для обслуговування органів державної влади, які використовують кошти державного бюджету, більше одного легкового автомобіля, якщо інше не передбачено законом або актом Кабінету Міністрів України. Недопущення транспортного обслуговування посадових осіб за викликом.
4. Припинення оплати чартерних рейсів.
5. Припинення утворення без дозволу КМУ нових бюджетних установ.
6. Проведення інвентаризації прийнятих протягом 2009 – 2014 років рішень стосовно утворення бюджетних установ з визначенням доцільності їх подальшої діяльності.
7. Недопущення подання КМУ пропозицій та прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ.
8. Припинення ініціювання пропозицій щодо вступу до міжнародних організацій та приєднання до міжнародних договорів, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяг затверджених на цю мету бюджетних призначень.
9. Припинення виплати грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків.
10. Тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.
11. Обмеження максимального розміру місячної заробітної плати керівних працівників органів державної влади 15 розмірами мінімальної заробітної плати (крім тих місяців, у яких виплачується допомога для оздоровлення та надається оплачувана відпустка).
12. Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.
13. Припинення заповнення вакантних посад (крім посад керівників структурних підрозділів та їх заступників, а також випадків переведення з посади на посаду спеціалістів у межах структурних підрозділів органу державної влади в разі виникнення виробничої потреби).
14. Припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету, та підготовка в місячний строк проектів про внесення змін до державних цільових програм щодо уточнення строків, обсягів і джерел фінансування, інших показників виконання програм відповідно до реальних можливостей державного бюджету та з урахуванням результативності їх виконання у минулі роки.
15. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
16. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості.
17. Припинення використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій (крім централізованих заходів Мінкультури, пов’язаних з відзначенням 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів), друкування продукції, непов’язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів.
18. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету. Забезпечення проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, незаборонених законодавством.
19. Припинення здійснення державними службовцями службових відряджень за кордон (крім довготермінових відряджень дипломатичних працівників і поїздок делегацій та осіб, визначених актами Президента, КМУ, а також прем’єр-міністром та іншими високопосадовцями) та забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу делегацій та строку їх перебування за кордоном (крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає).
20. Планування видатків, пов’язаних із стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат.
21. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.
22. Забезпечення внутрішнього контролю за взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.
23. Недопущення подання обласній державній адміністрації пропозицій щодо розширення переліку випадків здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

З цього переліку на запит «Ні корупції» у ЛОДА повідомили, що зробили таке:

- припинили здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку;

- ведуть підготовку до продажу авто з автопарку обласної державної адміністрації;

- зменшили видатки на оплату праці працівників по КЕКВ 2111 та видатки по нарахуванню на оплату праці КЕКВ 2120;

- припинили виплати грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків;

- припинили встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Крім того, у ЛОДА повідомили, що і так ніколи не оплачували чартерні перельоти за кошти загального фонду державного бюджету. А з 2009 року і донині не купували нові автомобілі для потреб адміністрації.

Тепер стосовно того, як Львівська ОДА скоротила видатки з бюджету на обласних програмах, відмовившись від виставок, симпозіумів, поїздок делегацій тощо. На запит «Ні корупції!» завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації Д. Архипович надав перелік заходів, від проведення яких відмовились після розпорядження І.Сех задля економії бюджетних коштів. Заощадили - 330 тисяч гривень.

12

3

Складається враження, що зекономили на тому, без чого й так можна було обійтися, якби наперед не роздували видатки. Водночас у ЛОДА навіть не торкнулися економії по тих програмах, ефективність яких викликає сумнів.

Так  «Ні корупції!» вже писав про видатки та ефективність деяких з обласних програм. Зокрема, ми аналізували виконання «Регіональної програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2012-2014 роки , «Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства" , «Комплексної програми профілактики і запобігання поширенню пияцтва та алкоголізму серед населення Львівської області на 2011- 2014»  тощо.

Скажімо, в матеріалі щодо використання бюджетних коштів на профілактику і запобігання поширенню пияцтва ми якраз звертали увагу на малу ефективність проведених заходів і великі бюджетні суми, що на них виділялися.

Водночас є і хороша новина. В.о. старшого прокурора прокуратури Львівської області з питань забезпечення доступу до публічної інформації М.Мих повідомив «Ні корупції!», що цього року прокурори не виявили жодного факту нецільового використання бюджетних коштів.

«Прокуратурою Львівської області кримінальні правопорушення за ст.. 210 Кримінального кодексу України (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків з бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищення) в Єдиному реєстрі досудових розслідувань не реєструвались», - відповів Мих.

Замість висновку можемо спрогнозувати, що реальна економія бюджетних коштів торкнеться лише пересічних чиновників ОДА та РДА, які й так мали невеликі зарплати. А це теоретично може їх спонукати до корупції, щоб збільшити свої доходи.

Обласні програми фінансове обрізання з метою економії майже не зачепило, відтак вони продовжать фінансуватися майже в повному обсязі разом із сумнівними за ефективністю проектами та заходами.

Валентина Новицька, «Ні корупції!»