Cуд зупинив “реконструкцію” Гостиного Двору

Київський апеляційний адміністративний суд зупинив рішення Окружного адміністративного суду Києва і задовільнив позов про визнання недійсним та скасував дозвіл на виконання будівельних робіт від 15 листопада 2012 р. № КВ 11512219239, що стосується реконструкції Гостиного Двору на Контрактовій площі у Києві.

IMG_6253

Позивачами  стали активісти Ігор Луценко, Олексій Хавратенко, Інесса Матвієнко та Київська міська організація Всеукраїнської громадської організації «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ».

Нагадаємо, що минулих вихідних у Гостиному Дворі відбулась акція прямої дії "Повернемо Гостиний Двір".

У позові зокрема йдеться про таке:

"15 листопада 2012 р. Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві було надано дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ 11512219239 замовнику – Публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно- виробниче підприємство «УКРРЕСТАВРАЦІЯ» та генеральному підряднику – Закритому акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче товариство «УКРРЕСТАВРАЦІЯ» на реконструкцію будівлі «Гостинного двору» під торгівельно - офісний центр на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі м. Києва (надалі – Дозвіл, Додаток № 1).

Вважаємо, що зазначений Дозвіл є незаконним та таким, що порушує права позивачів та інших громадян України на збереження та охорону культурної спадщини та просимо суд визнати його недійсним та скасувати з наступних підстав.

(1) Відповідно до Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 13 квітня 2011 р. N 466 (надалі – Порядок), будівництво об’єктів проводиться на підставі дозволу на будівництво, який, згідно п. 18 Порядку видається на підставі заяви замовника та наступних документів:

копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору;

проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;

копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта;

копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку (подається у разі потреби).

Пунктом 9 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 45 від 16.05.2011, проектна документація на будівництво об'єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення.

Невідповідність зазначених документів вимогам законодавства, зокрема вищезазначеним вимогам, згідно п. 20 Порядку є підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основи містобудування» містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Згідно ст. 5 Закону України «Про основи містобудування» при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені:

• розміщення і будівництво об'єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об'єктів;

• охорона культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів;

• участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів і внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

• захист прав громадян та громадських організацій згідно із законодавством.

Тож, проектна документація інші зазначені документи на будівництво протягом всього часу проведення будівництва мають відповідати вимогам законодавства, в тому числі і в сфері охорони культурної спадщини.

Відповідно, будівництво, яке відбувається за проектною документацією, яка не відповідає вимогам законодавства, в тому числі законодавства в сфері охорони культурної спадщини, містобудівного законодавства та інш., є порушенням ст. ст. 1, 5 України «Про основи містобудування», Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів. 21 грудня 2012 р. Наказом Міністерства культури України № 1566 від 21.12.2012 р. Комплекс споруд Контрактової площі, до якого в тому числі входить і Гостинний двір (вул. Контрактова площа,

4) був взятий на облік як пам’ятка містобудування, архітектури (Додаток № 2). Таким чином, Комплекс споруд Контрактової площі разом із Гостинним двором є пам’яткою культурної спадщини та підлягає охороні відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» та інших законодавчих актів.

Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону культурної спадщини» об'єкт культурної спадщини

- визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти (об'єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини» одним із видів об’єкту охорони культурної спадщини є об'єкти містобудування - історично сформовані центри населених місць, вулиці, квартали, площі, комплекси (ансамблі) із збереженою планувальною і просторовою структурою та історичною забудовою, у тому числі поєднаною з ландшафтом, залишки давнього розпланування та забудови, що є носіями певних містобудівних ідей.

Таким чином, Комплекс споруд Контрактової площі, до якого в тому числі входить і Гостинний двір (вул. Контрактова площа, 4), є пам’яткою культурної спадщини та охороні підлягають планувальна і просторова структура та історична забудова, у тому числі поєднана з ландшафтом, залишки давнього розпланування та забудови Комплексу споруд Контрактової площі згідно Закону України «Про охорону культурної спадщини» та інших законодавчих актів.

Згідно облікової картки об’єкту культурної спадщини – Комплексу споруд Контрактової площі (Додаток № 3,4) предметом охорони об’єкта містобудування та архітектури є:

- тип архітектурного простору площі в межах, сформованих фронтом навколишніх будівель, композиційно об’єднаних навколо Гостиного двору;

- об’ємно-просторова композиція, утворена засобами маловисотної забудови, характерної для Подолу, у складі пам’яток культурної спадщини, відтворених на науковій основі будівель та фонових споруд;

- функціональна організація території площі з пріоритетним розвитком громадської, культурної та науково-просвітницької функцій;

- типологія Гостиного двору, пов’язана стилістично з навколишніми будівлями і виражена в загальній формі «каре» та відкритій ордерній аркаді зовнішньої та внутрішньої галерей;

- масштабна, пропорційна відповідність складових комплексу – Гостиного двору та фронту навколишніх будівель, що не перевищує 15.0 м і зберігає сектор огляду Андріївської церкви та літописних київських пагорбів;

- сформоване протягом історичного періоду традиційне середовище (міський інтер’єр), що викликає у культурній свідомості усталену асоціацію з образом Київського Подолу.

Проте проект реконструкції будівлі Гостинного двору під торгівельно-офісний центр передбачає зміну загальної форми будівлі Гостинного двору, засклення відкритих ордерних аркад зовнішньої та внутрішньої галерей, зміну поверховості будівлі, накриття скляним дахом будівлі та відповідно зміну її стилю, що спотворить традиційне середовище (міський інтер’єр) Контрактової площі. Про зазначене свідчить фото Гостинного двору після реконструкції (Додаток № 5).

Отже, проект реконструкції будівлі Гостинного двору під торгівельно-офісний центр не відповідає вимогам Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Відповідно до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі – КАС) у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

- обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

- пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

Тобто, очевидним є те, що виконання будівельних робіт щодо реконструкції будівлі Гостинного двору під торгівельно-офісний центр згідно зазначеного проекту за наданим Дозволом потягне за собою несприятливі наслідки для всіх Киян в формі порушення їх права на культурну спадщину. Що є підставою для скасування дозволу на виконання будівельних робіт щодо реконструкції будівлі Гостинного двору під торгівельно-офісний центр.

(2) Згідно ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця.

Відповідно до ст. 26 Закону консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток національного значення здійснюються лише за наявності письмового дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення здійснюються за наявності письмового дозволу органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до їхньої компетенції, на підставі погодженої з ними науково-проектної документації.

На даний момент Публічне акціонерне товариства «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» проводить реконструкцію будівлі Гостинного двору під торгівельно-офісний центр без будь-якого погодження проекту реконструкції із центральним, або місцевим органом охорони культурної спадщини.

Про зазначене свідчать наступні докази:

1. лист-відповідь Управління охорони культурної спадщини КМДА № 066/02-849 від 17.04.2013 р. згідно якого дозвіл на проведення реконструкції Гостинного двору (Контрактова площа, 4) під торгівельно-офісний цент Управлінням не надавався (Додаток № 12);

2. лист-відповідь Міністерства культури України № 749/22/53-12 від 03.08.2012 р. щодо ненадання проекту реконструкції на погодження із Міністерством культури України (Додаток № 6);

3. припис № 73/п Головного управління охорони культурної спадщини про зупинення робіт на території Гостинного двору від 21 грудня 2012 р., винесений керівнику ПАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» Яричу Д.Г. (Додаток № 7).

(3) Окрім порушення замовником проекту реконструкції будівлі Гостинного двору Закону України «Про охорону культурної спадщини», ним порушено правила пожежної безпеки під час виконання робіт за наданим Дозволом. Зазначене підтверджується листом-відповіддю № 29/1/ 619 від 8 лютого 2013 р. разом із актом та приписом на усунення порушень на звернення щодо порушення орендарем будівлі Гостинного двору ПАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» правил пожежної безпеки (Додаток № 8). В ході перевірки щодо дотримання ПАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» правил пожежної безпеки було встановлено, що факти захаращення шляхів евакуації та замикання зовнішніх евакуаційних дверей будівлі Гостинного двору та інші запори, що важко відчиняються з середини підтвердились.

Крім того, замовник чинив перешкоди пожежникам, що призвело до несвоєчасного гасіння та можливо і загоряння будівлі Гостинного двору. Зазначене підтверджується листом-відповіддю № 65/ 8/505 від 19.02.2013 р. Головного територіального управління МНС України в м. Києві (Додаток № 9) щодо чинення перешкод та ненадання допомоги при гасіння пожежі представниками орендаря будівлі Гостинного двору.

Також суттєвим порушення замовником законодавства є те, що досі в будівлі Гостинного двору працює бібліотека (Додаток № 10, 11). Проведення реконструкції будівлі Гостинного двору може призвести до гибелі та травмування осіб.

Таким чином, під час виконання будівельних робіт щодо реконструкції будівлі Гостинного двору під торгівельно-офісний центр замовником було грубо порушено норми пожежної безпеки.

(4) Відповідно до ст. 26 Закону України «Про основи містобудування» спори з питань містобудування вирішуються судом відповідно до законодавства.

Згідно ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Вважаємо, що позивачі у справі є суб’єктами правовідносин у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. Ці правовідносини є публічними, оскільки історична спадщина України є надбанням нашого народу в цілому і кожного громадянина нашої держави окремо.

Виконання будівельних робіт щодо реконструкції будівлі Гостинного двору під торгівельно-офісний центр згідно зазначеного проекту за наданим Дозволом потягне за собою несприятливі наслідки для всіх Киян в формі порушення їх права на культурну спадщину, передбаченого ст. 54 Конституції України, Законом України «Про охорону культурної спадщини». Виходячи з наведеного, на підставі ст.ст. 2, 17, 71, 105 Кодексу адміністративного судочинства України, -

1. Визнати недійсним та скасувати дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ 1151221923915 від 15 листопада 2012 р. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві, наданий замовнику – Публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «УКРРЕСТАВРАЦІЯ», та генеральному підряднику – Закритому акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче товариство «УКРРЕСТАВРАЦІЯ» на реконструкцію будівлі «Гостинного двору» під торгівельно-офісний центр на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі м. Києва.

2. Відшкодувати позивачам за рахунок Державного бюджету судовий збір за розгляд цього позову".