Як територіальній громаді позбавити влади раду та голову

Ігор Кізіма - директор ТОВ "Юридичні технології Києва". Фото: youtube.com

Ігор Кізіма - директор ТОВ "Юридичні технології Києва". Фото: youtube.com

Територіальна громада села, селища, міста (району у місті) може і має право зареєструвати свою громаду як юридичну особу публічного права, утворивши свої органи управління безвідносно до наявності чи відсутності сільської ради та сільського голови. 

Окрім цього, рішення такої територіальної громади матимуть вищу юридичну силу над рішеннями сільського голови та сільської ради, оскільки згідно зі ст. 6 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села. Відповідно до ст. 143 Конституції України територіальні громади села безпосередньо … управляють майном, що є в комунальній власності тощо.

Статус юридичної особи публічного права для територіальної громади визначено Конституцією та  Цивільним кодексом. Нагадаю, що порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та Законом.

Згідно зі ст.ст. 2, 318 ЦК України, суб’єктами права власності в Україні є Український народ та інші учасники цивільних відносин, такі як  держава Україна, територіальні громади та інші суб’єкти публічного права.

Із норм  ст. 316 та ст. 318 ЦК України  випливає, що і держава  Україна, і територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах держави Україна, є юридичними особами публічного права, що є поширеною практикою у більшості європейських держав. Такий статус територіальних громад, як і в Україні, встановлено законом.

Єдине, що потрібно зробити для використання прав юридичної особи публічного права — територіальної громади жителям адміністративно-територіальної одиниці –виконати вимоги статті 81 ЦК щодо створення юридичних осіб публічного права шляхом об’єднання осіб та майна, створити комітет громадських представників чи інший уповноважений орган (згідно зі ст.ст. 3, 6 Європейської хартії місцевого самоврядування тощо) для здійснення представницьких функцій та наділити його повноваженнями, зазначивши це у статуті.

Прийняття статуту територіальної громади та його окремий статус передбачається Європейською хартією місцевого самоврядування, яка є невід’ємною частиною національного законодавства.

Така юридична особа на базі ст. 80 наділяється цивільною правоздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Ми з колегами в Академії муніципального управління неодноразово дискутували,  чи необхідний Україні окремий закон про територіальні громади. Він не потрібен, бо він вже є. Це Європейська хартія про місцеве самоврядування. З однією обмовкою — користуватись потрібно оригіналом, а не фальшивим перекладом.

Тому, якщо громада виявить бажання, громадська організація «Суспільний договір» допоможе у реєстрації вам своєї громади як юридичної особи публічного права, що надасть можливість легітимно вирішувати всі проблеми місцевого значення.

Чи приставати на цю позицію чи бути й надалі безправним у власній хаті – вирішувати вам. Складного тут нічого немає і відповідна практика доволі розповсюджена в Україні.

Довідку надано магістром права за функціональною спеціалізацією «Державне управління та місцеве самоврядування», юристом Ігорем Кізімою.

Ліга.Блоги