Надання адміністративних послуг як найсмачніший кусень пирога

Админпослуги 300Усі ми – заручники клерків і чиновників. Завжди і всюди. Особливо коли потрібна довідка. Інколи буває й таке, що потрібна одна довідка на іншу довідку, щоб отримати довгоочікувану третю.

Ми можемо обурюватися, сперечатися з посадовцями, але факт лишається фактом – без необхідного папірця ти начебто «недолюдина».

За статистикою Генеральної прокуратури України, найбільша кількість фактів корупції в Україні виявляється в бюджетній сфері, причому левова частка злочинних діянь скоюється при проведенні тендерних процедур. Також велика кількість зловживань присутня на рівні дозвільних систем, надання адміністративних послуг та втручанні в малий і середній бізнес.

«Ні корупції!» проаналізував, чому надання адміністративних послуг -такий ласий пиріг для клерків, і як не дати його з’їсти. 
Для початку наведемо декілька прикладів зловживань посадовцями при наданні адміністративних послуг.

У липні цього року у Луцькому РАЦСі під виглядом плати за обряд «народження» стягували з батьків новонароджених необов´язкові платежі.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Волинської області, оприлюднивши результати перевірки додержання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Також стало відомо, що майже в усіх районах Волині державні органи, що надають адміністративні послуги фізичним та юридичним особам, порушували терміни надання таких послуг, брали додаткові кошти з громадян та вимагали  не передбачені законодавством документи.

Зокрема, прокуратура зафіксувала той факт, що працівниками Турійського районного сектору Управління Державної міграційної служби в області при оформленні закордонного паспорту на дитину вимагали від батьків довідку про наявність чи відсутність судимості у дітей.

У серпні на Львіщині спалахнув скандал  при наданні безкоштовних путівок для оздоровлення дітей у таборах «Артек» та «Молода гвардія».

Тоді у Турківській РДА Львівської області путівки вирішили віддати переважно дітям місцевих чиновників.  У той же час 69 дітей із малозабезпечених родин не отримали такої можливості.

Варто зазначити, що надання безкоштовних путівок, зокрема соціально незахищеним верствам населення – це теж адміністративні послуги, і вони мають надаватися на безкоштовній основі.

У квітні 2009 року Міністерстом юстиції України був розроблений чудовий документ «Аналітичний звіт щодо корупційних ризиків у сферах надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності публічної адміністрації в Україні" , втілення якого, на жаль, так і залишилось на папері.

Згідно з документом, одним з найбільших корупційних ризиків у сфері надання адміністративних послуг є можливість (а часто – вимушеність) особистого спілкування (контакту) приватної особи – споживача адміністративної послуги з посадовою особою адміністративного органу, яка надає адміністративну послугу (вирішує справу по суті або готує проект рішення).

У більшості випадків вітчизняне законодавство змушує приватну особу звернутися за адміністративною послугою лише через особисте звернення (особистий прийом).

Наприклад, навіть для такої простої адміністративної послуги як отримання свідоцтва про сплату єдиного податку суб’єктом малого підприємництва не існує жодної альтернативи такому способу звернення та отримання результату адміністративної послуги (адміністративного акта) як особисте відвідування адміністративного органу, що надає адміністративну послугу.

Щоб вирішити цю проблему, автори звіту пропонували якнайширше використання поштового зв’язку для спілкування між приватними особами та посадовими особами (адміністративними органами), які надають адміністративні послуги.

«За умови надсилання заяви на замовлення послуги поштою можливість вимагання та отримання незаконної винагороди зводиться до мінімуму, оскільки перед посадовою особою з’являється лист (або електронний лист), за яким стоїть не відома йому особа. У службовця у цій ситуації менше можливостей для зловживань, адже втрачається можливість не прийняти заяву чи не зареєструвати її (зокрема, якщо заяву направлено рекомендованим листом), можливість вимагання додаткових документів чи покладення додаткових обов’язків на особу, якщо закон цього не дозволяє (наприклад, на практиці при отриманні заяви на видачу згаданого вище свідоцтва про сплату єдиного податку, податкові інспектори часто вимагають саме особу «зібрати візи» з інших підрозділів податкової інспекції, Пенсійного фонду та інших державних соціальних фондів про відсутність у підприємця заборгованостей, хоча покладення такого обов’язку на особу є абсолютно протиправною вимогою), або ж нав’язати якусь додаткову «платну послугу» (як це робиться, наприклад, в системі Міністерства внутрішніх справ)», - йдеться в тексті звіту.

Також серед антикорупційних інструментів у звіті зазначалися якнайширше використання інформаційних технологій, і зокрема Інтернету; впровадження так званих «універсамів послуг» (англ. -one-stop-shop) або «офісів для громадян», тобто адміністративних офісів, у яких надаються усі (чи майже усі) адміністративні послуги певного адміністративно-територіального рівня з використанням «єдиного вікна», коли споживач адміністративної послуги не бере участі у внутрішньо-адміністративних діях (отриманні погоджень, висновків); розподіл приміщення (будівлі) органу публічної адміністрації на «відкриту» та «закриту» частини, що передбачає створення приймальні – до якої може потрапити будь-яка особа, а в іншу частину приміщення дозволяється вхід і перебування лише його працівникам; забезпечення відкритості та підконтрольності процесу спілкування заявників з чиновниками та ротація посадових осіб органу публічної адміністрації.

Водночас автори звіту самі виявилися не готовими до оцінки своїх рекомендацій суспільством:

«В рамках нашого проекту в опитуванні населення ставилося запитання, чи було б краще для зменшення ризику вимагання посадовцями хабарів (очікування подарунків), якби звернення громадян до органів влади здійснювалися не через "особистий прийом", а шляхом вiдправлення документiв поштою чи подання документів у «єдине вікно»? В цілому треба сказати, що люди загалом скептично поставилися до запропонованої новації (загальний рівень її підтримки лише біля 30%). І це при тому, що понад 53,0% опитаних підприємців віднесли особисте спiлкування пiдприємця та посадової особи, яка надає адмiнiстративнi послуги, до числа високих корупційних ризиків. Тому або тут має місце певне нерозуміння пропозиції, або ж спрацьовує побоювання, що послугу буде отримати важче».

Відтак, можна зробити висновок, що українці, попри скарги на побори і корупцію при наданні адміністративних послуг, згодні платити зверху. Аби ці послуги все ж таки отримати.

Цього року корупційні дірки у вітчизняному законодавстві взялися латати народні депутати. Так, народним депутатом Оксаною Продан був внесений на розгляд парламенту проект закону про внесення змін до Закону "Про адміністративні послуги" (щодо усунення можливостей корупції при наданні адміністративних послуг), оскільки прийняття Закону "Про адміністративні послуги" в 2012 році не забезпечило зменшення корупційних проявів в обслуговуванні фізичних та юридичних осіб органами державної влади та місцевого самоврядування.

За словами Продан, необхідність постійного оформлення додаткових документів (копій, витягів, довідок та інших) для отримання визначених законом актів громадянського стану, для реалізації прав і свобод громадян та для здійснення законної підприємницької діяльності, значно здорожчує вартість таких послуг держави для її громадян, ставить у залежність від чиновників, а також стимулює корупцію в усіх сферах життєдіяльності.

«Відміна обов'язку подання суб'єктами звернення довідок, копій та витягів від одних органів влади до інших органів влади, які надають адміністративні послуги, сприятиме зниженню зловживань з боку чиновників. Скорочення документів, які подаються для отримання послуги, підвищить якість адміністративних послуг, знизить їх вартість для суб'єктів звернення», - зауважувала Продан і також наголошувала, що новий законопроект спрямований на обмеження контакту суб'єктів звернення (фізичних та юридичних осіб) з органами державної влади та зниження, таким чином, рівня корупції при отриманні адміністративних послуг.

В результаті законопроект, не набравши голосів для прийняття ("за" - 167), був направлений на доопрацювання ("за" - 268).

Відтак, живемо за таким Законом України «Про адміністративні послуги».

Найголовніше, що мусить знати кожен українець, який хоче отримати від влади адміністративні послуги.  Ст. 10 закону говорить, що якщо не визначено іншого, то граничний строк надання адміністративної послуги не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

Ст 11, яка набрала чинності з 1 січня 2013 року, чітко вказує, за які адміністративні послуги треба платити, а які надаються безкоштовно.

Зокрема, надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі.

Внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, здійснюється безкоштовно.

Також стаття регламентує, «плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо). Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється. Суб’єкт надання адміністративних послуг не може надавати інші платні послуги, не передбачені законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання».

«Ні корупції!» не збирається нікого умовляти, що не потрібно давати хабарі при отриманні адміністративних послуг. Зрештою, це особиста справа кожного.

Водночас ми хочемо наголосити на тому, що чиновники не повинні вимагати більшої офіційної плати за надання адмінпослуг, ніж це передбачено законом.

Якщо завтра вам буде необхідно взяти у чиновників чергову довідку, подивіться на посилання, які ми зібрали. Щоб знати напевно, скільки вона коштує.

«Ні корупції!» проаналізував вартість адміністративних послуг, що їх надають Львівська, Луцька, Івано-Франківька і Тернопільська міськради і дійшов висновку, що за те, що у Львові чи Луцьку чиновники деруть гроші,  у Тернополі можна зробити безкоштовно.

Луцьк

"Тимчасовий перелік адміністративних послуг"  затверджений рішенням виконавчого комітетом Луцької міської ради від 20 листопада 2013 року.

У ньому перераховані адмінпослуги виконавчих органів Луцької міської ради згідно (додаток 1); адмінпослуги що надаватимуться представниками структурних підрозділів Волинської обласної державної адміністрації у департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради (додаток 2); адмінпослуги територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що надаватимуться у департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради (додаток 3) та адмінпослуги щодо видачі суб’єктам господарської діяльності документів дозвільного характеру, що надаватимуться через департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради (додаток 4). У документі чітко вказано, за які послуги потрібно платити і скільки, а які надаються безкоштовно.

Зокрема там зазначається, що, скажімо, вартість послуг за видачу проїзного документа дитини - 30,35 грн. Вартість бланка - 24,00 грн. У разі термінового (протягом 10 днів) оформлення: вартість послуг - 60,70 грн., вартість бланка - 24,00 грн. При цьому багато волинян напевне стикалися з тим, що іноді цю послугу їм продають чи не вп’ятеро дорожче.

Івано-Франківськ

Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради ухвалено рішення від 13.03.2013р. №124 «Про затвердження переліку адміністративних послуг», яким затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчим комітетом міської ради та територіальними органами центральних органів виконавчої влади в м.Івано-Франківську. Інформація про перелік адміністративних послуг та інформація про їх платність чи безоплатність розміщені на офіційному сайті м.Івано-Франківська www.mvk.if.ua у розділі «Адміністративні послуги», підрозділі «Перелік адмінпослуг» та на офіційному сайті Центру надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська www.cnap.if.ua.

Варто зазначити, що передивившись відповіді на запити від Луцької і Івано-Франківської міськрад, «Ні корупції!» зауважив, що ціни на аналогічні послуги в обох містах різняться.

Відтак, можна зробити висновок, що у кожному місті рахують по-своєму і, скажімо, те, що в Луцьку по 10 гривень, в Івано-Франківську – на п’ятдесят копійок дорожче. Хоча методика методика розрахунку адмінпослуг, ймовірно, би мала бути однаковою.

Із відповіді Луцької міськради

Із відповіді Луцької міськради

 

Із відповіді Івано-Франківської міськради

Із відповіді Івано-Франківської міськради


Львів

Виконавчим комітетом Львівської міської ради затверджено рішення № 880 від 23.10.2009  «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Львівської міської ради», у якому вказано, яка адмінпослуга платна, а яка ні. Проте не вказано ціну послуг. Про вартість можна дізнатися в центрі надання адміністративних послуг офіційного сайту Львівської міської ради у рубриці «Реєстр послуг»  .

Варто зазначити, що Львівська міська рада - єдина з чотирьох міськрад, що їх «Ні корупції!» запитував про перелік адмінпослуг та їхню вартість, яка ухилилась від повної відповіді, обмежившись лише переліком послуг, що надає адміністративно-господарське управління ЛМР.

Зате у Львові є приємна новина для тих, хто, зокрема, побудував самобуд і ще не узаконив його – з початку грудня в управлінні архітектури Львівської міськради послуги щодо отримання висновків на узаконення самочинного будівництва, обмеження користування земельної ділянки та відповідності тимчасових споруд паспорту прив’язки тощо тепер можна отримати безкоштовно. Відповідне рішення про скасування оплати за послуги управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради було прийняте нещодавно на засіданні виконавчого комітету.

«Послуги, які надає управління архітектури, є достатньо затребуваними серед мешканців міста, тому прийняття такого рішення безперечно спростило завдання нашим відвідувачам, оскільки оплачувати ці послуги більше не потрібно», - повідомила заступник начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» Оксана Сарабаха.

Тернопіль

Отримавши  відповідь з Тернополя на запит стосовно переліку адміністративних послуг і їх вартості, ми так і не змогли збагнути, чому те, що у Львові і Івано-Франківську чиновники продають, у Тернополі  роблять задарма. Напевно, тому, що Тернопіль – справжнє місто для життя.

Відповідь Тернопільської міськради

Відповідь Тернопільської міськради

Якщо не враховувати те, що за адресою, вказаною у відповіді rada.go.te.ua, сайт Тернопільської міськради не відкривається (там зайві літери), то відповідь вичерпна і радісна.

На такій оптимістичній ноті «Ні корупції!» хотів би порадити не довіряти сліпо чиновникам щодо стягнення плати за адмінпослуги, а все ж таки зазирати на сайти міськрад, де все чітко прописано. Це не вбереже вас від участі в корупції, на яку ви погодитесь. Але від тої, на яку не погоджувались, вбереже однозначно.

Валентина Новицька, «Ні корупції!»