Київська обласна влада намагається скасувати зони посиленого радіоекологічного контролю та позбавити мешканців регіону пільг!

Засідання

Двом депутатам від опозиційних фракцій вдалось не допустити прийняття комісією антинародного рішення

Проектом рішення депутатам обласної ради (членам комісії) пропонувалось погодити скасування  3-ї та 4-ї зон посиленого радіологічного контролю для десятків населених пунктів Київщини, у тому числі для майже усіх сіл Іванківського району.

Для обґрунтованості такого кроку  на засідання було запрошено Вадима Багая – керівника апарату Національної Комісії  з радіаційного захисту населення України.  Протягом двадцятихвилинної розповіді цей високоповажний чиновник намагався переконати присутніх в тому, що станом на сьогодні (через 26 років після трагедії на ЧАЕС) ступінь зараження поверхневих грунтів, вод і навіть продуктів харчування в Поліському, Іванківському та інших постраждалих районах є в нормі, - і це при тому, що ще зі школи кожен з нас знає, - період напіврозпаду багатьох радіоактивних елементів, які після аварії накопичились на території зараження, сягає сотень років.

Члени комісії від Партії Регіонів  намагались погодити такий проект рішення, і це їм майже вдалось під головуванням регіонала Дмитра Бабича, який протягом усього засідання робив спроби порушити регламент і процедуру голосування. Проте двом депутатам від опозиційних фракцій вдалось не допустити прийняття комісією антинародного рішення, адже всім відомо, що після скасування таких зон  мешканці сіл будуть позбавлені багатьох пільг та бодай мінімального медичного та санаторного лікування.

Хочу зазначити, що ця маленька перемога стала можливою, зокрема, завдяки змістовній і обгрунтованій доповіді  головного лікаря Іванківської районної лікарні Олени Миколаївни Кодун, яка навела беззаперечні аргументи і факти щодо реального стану речей з захворюваннями та смертністю в Іванківському районі.

Станом на 01.01.2012 року на території Іванківського району, площею 3,6 тис. км2, розміщені одне селище міського типу Іванків і 80 сіл. Адміністративне управління здійснюють 1 селищна рада і 26 сільських рад [ ].

За даними Головного управління статистики, в Київській області чисельність населення району станом на 01.01.2012 року становила 31 002 особи, в тому числі, жінок – 17 011, чоловіків – 13 991. Доросле населення – 25 316 осіб, підлітків – 1055, дітей – 4631 (рис. 1).

Іванченко мал 1

 О          Особливості цього району для оцінки впливу наслідків аварії на ЧАЕС унікальні:

–       район розташований у безпосередній близькості до епіцентру катастрофи (адміністративно Зона відчуження перебуває у складі Іванківського району);

–       понад 91 % жителів району мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та постійно проживають на території, забрудненій радіонуклідами;

–       всі жителі району протягом усіх 25 років отримують однакову (недостатню) медичну допомогу;

–       всі жителі району вживають у їжу продукти місцевого виробництва (овочі, коренеплоди, молоко, м'ясо тощо), які забруднені радіонуклідами.

У зв'язку з цим  Іванківський район може бути прикладом впливу на здоров'я людей наслідків аварії на ЧАЕС і наступних неадекватних реагувань на змінені умови проживання, харчування та медичного обслуговування людей у цьому районі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.1991 року № 106, 22 населені пункти Іванківського району віднесено до ІІІ зони добровільного гарантованого відселення, 59 населених пунктів – до ІV зони посиленого радіоекологічного контролю.

91,73% громадян Іванківського району, мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 Кількісний розподіл населення Іванківського району за групами обліку постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 2011 рік.

Групи обліку

Абс.
к-сть

%

 

I група – ліквідатори

2944

9,32%

II група – евакуйовані

512

0,16%

III група – постраждалі, що постійно проживають на території  IIIта IVзон  радіоекологічного контролю

19 686

62,34%

IV група – діти, що народилися від батьків І–III груп обліку

5827

18,45%

Всього:

28 969

91,73%

Слід зазначити, що чисельність постійних мешканців в Іванківському районі за останні роки істотно зменшилася (рис. 2).

Іванченко 2

                   Рис 2. Кількість постійного населення Іванківського району в період з 2004 по 2012 роки.

На даний час смертність у районі значно вища середньо обласних показників, тоді як народжуваність дещо нижча, ніж в області (рис. 3, 4).

Іванченко 3                           Рис. 3. Показники народжуваності (на 1000 населення) в Іванківському районі та Київській області в період з 1961 по 2011 роки  

 Іванченко 4                              Рис. 4. Показники смертності (на 1000 населення) в Іванківському районі та Київській області в період з 1961 по 2011 роки 

Іванченко 5

                       Рис. 5. Показник природного приросту населення в Іванківському районі та Київській області в період з 1961 по 2011 роки.

 Викликає тривогу той факт, що смертність людей в Іванківському районі не просто висока, але й катастрофічна за своєю віковою структурою.

Протягом останніх 10 років смертність людей працездатного віку ( чоловіки від 16 до 59 років включно; жінки від 16 до 54 років включно)  становила в різні роки від 13,9 до 26,3 % від загального числа померлих за рік жителів, тоді як в 1970 р. вона становила 2 % [2].  Зокрема, в 1970 р. в Іванківському районі проживало 49 087 жителів.  Померло 548 людей, з них 2 % – особи працездатного віку (11 осіб).  У 2008 році в районі проживало 32 378 осіб, померло 830 осіб, з них 26,3 % – люди працездатного віку (217 осіб).

У доаварійний період більше 70 % осіб працездатного віку вмирало переважно від травм, отруєнь та інших нещасних випадків [2].

В останні 10 років від травм, отруєнь та інших нещасних випадків гине близько 20–30 % осіб працездатного віку, в той час як від хвороб 70–80 %, зокрема, хвороби серцево-судинної системи є причинами смерті у 2000 р. у 36 %, у 2005 р. – в 38 %, у 2010 р. – в 40 % випадків [2].

Крім серцево-судинної патології, основними причинами смертності, як і інвалідності, є онкологічні захворювання (рис. 6).

Іванченко 6

                                  Рис. 6. Причини смертності людей працездатного віку в Іванківському районі в 2010 р. 

 

Зокрема, звертає на себе увагу висока прогресуюча захворюваність системи кровообігу у жителів Іванківського району (рис. 7).

Іванченко 7

                                      Рис. 7. Поширеність захворювань системи кровообігу серед дорослого населення Іванківського району в період з 2005 по 2011 рр. (на 10 тис. відповідного населення) .

Іванченко 8

                                    Рис. 8. Поширеність раку щитоподібної залози (на 10 000 населення) в Іванківському районі Київської області за 1985–2010 рр. 

Захворюваність на туберкульоз в Іванківському районі істотно вища, ніж у Київській області.

Іванченко 9

 

                                  Рис. 9. Захворюваність на всі форми активного туберкульозу (на 10 000 населення) в Іванківському районі за 2004–2011 рр.

Слід зазначити, що до початку будівництва і функціонування Чорнобильської атомної станції демографічні показники в Іванківському районі істотно не відрізнялися від аналогічних показників по Київській області. Показники народжуваності були дещо нижчими обласних, а показники смертності були аналогічні обласним показникам.

У цілому показники природного приросту населення в цей період були позитивними. Починаючи з 70-х років (моменту будівництва і функціонування Чорнобильської атомної електростанції (1975–1985 рр.), показники смертності в Іванківському районі почали прогресивно зростати  і значно відрізнятися від обласних .

У зв'язку з цим  показник природного приросту населення, починаючи з 1979 р. в Іванківському районі, став мати негативні значення, тоді як по Київській області він залишався позитивним досить довго, аж до 1989 р. (рис. 5)

В цілому по Україні негативні значення показника природного приросту населення стали реєструвати починаючи з 1991 р.

Висновки.

  1. Висока захворюваність дорослого населення, інвалідність та смертність пов’язані в першу чергу із захворюваннями системи кровообігу та онкологічними захворюваннями.
  2. Інвалідність дитячого населення у 30 % обумовлена вродженими вадами розвитку.
  3. Смертність людей працездатного віку зросла в 10 разів у порівнянні з періодом до аварії на ЧАЕС. Основною причиною смерті людей працездатного віку стали  переважно хвороби  системи кровообігу (до 40 %) та онкологічні захворювання (понад 10 %), тоді як у 70-х роках XX століття  основною причиною смерті людей працездатного віку були травми та інші нещасні випадки.
  4. Стан здоров’я населення Іванківського району вкрай незадовільний внаслідок постійної тривалої (понад 25 років) дії радіаційного чинника, відсутності реальних заходів з перешкоджання надходження в організм людини радіонуклідів, відсутності адекватної стану здоров’я населення медичної допомоги.
  5. Внаслідок незадовільного стану здоров’я населення Іванківського району спостерігається надзвичайно глибока демографічна криза, яка фактично веде до вимирання населення району зі швидкістю втричі більшою, ніж в середньому по Київській області.
  6. Наведені дані свідчать про значний негативний вплив на здоров’я людей, що проживають на забруднених радіонуклідами територіях, наслідків Чорнобильської катастрофи та наступних неадекватних реагувань на змінені умови проживання, харчування та потреби медичного обслуговування людей в цьому районі.